Kerkkoor Scheveningen

Muziek

Scheveningen

Kerkkoor Scheveningen; een Christelijk vierstemmig gemengd koor

Het kerkkoor SCHEVENINGEN, werd opgericht op 9 december 1963 onder de naam: Gereformeerd Kerkkoor ''SCHEVENINGEN''.

Het Kerkkoor ''Scheveningen'' is een vierstemmig gemengd koor en bestaat uit 55 leden. Het koor verleent medewerking tijdens kerkdiensten en in verzorgings- en verpleegtehuizen. Een keer per jaar geven zij een concert, de ene keer in de Adventstijd (het Adventsconcert), en de andere keer in het voorjaar (het Voorjaarsconcert), waaraan dan verschillende bekende solisten meewerken.

Sinds een aantal jaren wordt op Palmzondag, de ''Marcus Passie'' van Boelee uitgevoerd. Tijdens de zomervakantie neemt het koor een zangavond voor z'n rekening in de mooie Oude kerk te Scheveningen in de cyclus ''Zomerzangavond''. Uiteraard zingen wij niet alleen in Scheveningen, maar ook op uitnodiging ver daar buiten. Omdat behalve ''goed zingen'' gezelligheid ook hoog in het vaandel staat, wordt elk jaar een dagje uit georganiseerd en verzorgd door de Activiteiten Commissie.

In januari 2002 zijn Hervormde wijkgemeente ''Nieuwe Kerk'' en de Gereformeerde wijkgemeente ''Bethelkerk'', beiden gevestigd in Scheveningen, opgegaan in het Samen Op Weg proces. I.v.m. deze ontwikkeling is de naam van het koor gewijzigd in Kerkkoor Scheveningen.

Als u eens wilt komen luisteren of zelf actief wil meedoen kom dan gerust langs. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Wij repeteren op maandagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de hal van de Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175 Scheveningen. Tot ziens.

Wij bieden: koorzang, zangkoor, samenzingen.

Aanbieder

Kerkkoor Scheveningen
Jurriaan Kokstraat 175
2586 SG Den Haag

Ooievaarskorting Ja

Neem contact op met
Marja van den Ende
0703503005
ende.ende79@gmail.com
www.kerkkoorscheveningen.nl