Kingsize educatieve werkwinkel

Literatuur

Centrum

Wie zijn wij? Kingsize! Wij zijn groots in het leveren van maatwerk.

Wat doen wij?

Wij inventariseren samen met scholen,kunst & cultuurcentra naar de behoefte van de doelgroep . Dit kan op zowel vak- didactisch, creatief als op pedagogisch gebied. Wij duiken graag samen met u in de methodes om van daaruit een passend, uitdagend en creatief aanvullend programma te draaien. Kingsize is er ook om kinderen en jongeren een nuttige vrijetijdsbesteding te bieden. Hierbij houden we rekening met de laagdrempeligheid/ uitdaging die bij de deelnemer past.

Pedagogisch/ educatief achtergrond

Door deskundigheid brengen wij kwaliteit. De professionals binnen Kingsize hebben allen ervaring met het werken in het onderwijs en zijn ervaringsdeskundig in het omgaan met jongeren. Dit maakt het mogelijk om aansluiting te vinden bij systeem en leefwereld.

De werkwinkels

De werkwinkels kunnen op verschillende manieren met uiteenlopende doelen gegeven worden. We bieden werkwinkels aan in vorm van workshops, cursussen en lesprogramma's. De aandachtspunten liggen in eerste instantie bij het realiseren van succeservaringen. Verder zijn er een aantal aandachtspunten die wij door middel van ons aanbond de doelgroep mee willen verrijken. U kunt hierbij denken aan het ontwikkelen van taal(zinsopbouw, woordenschat) en zelfvertrouwen.

  1. Rap
  2. Poëzie 
  3. Spoken word

Wij bieden: workshops, cursussen en lesprogramma's, taalontwikkeling (zinsopbouw, woordenschat) en zelfvertrouwen, rap workshops, poëzie workshops, spoken word workshops.

Aanbieder
Kingsize educatieve werkwinkel

Den Haag

Ooievaarskorting Nee

Neem contact op met
Kingsize educatieve werkwinkel
06 37 52 54 58
kingsize-eww@outlook.com