14-11-2022

Impuls! workshop | Inspiratie voor de toekomst

Tijdens deze workshop ga je op zoek naar de identiteit van je instelling en krijg je ideeën aangereikt hoe je die - binnen je bestuur en met je deelnemers of leden - verder zou kunnen ontwikkelen.

Verenigingen zijn cruciaal voor de connectie tussen mensen en vormen de sleutel voor welzijn en geluk. Deze workshop is gebaseerd op de principes van Back2Basics en de eigen ervaringen van Thijs Hazeleger bij het project Fanfare 2.0, en laat zien hoe je de individuele leden van je instelling kunt verbinden, en verbonden kunt houden. Zo veranker je de identiteit van de groep en geef je richting aan een succesvolle, duurzame toekomst van je koor, orkest, dans- of theatergroep.

Wat leer je

Het draaiend houden van een amateurkunstorganisatie vergt nogal wat van haar vrijwilligers. Tijdens de workshop:

  • Doe je inspiratie op voor een (toekomstige) strategische missie en visie.
  • Leer je hoe het artistieke aanbod aan kan sluiten bij de wensen en verwachtingen van de leden én bij het publiek.
  • Doe je inspiratie op om te gaan werken aan vernieuwende productievormen of zie je mogelijkheden om andere artistieke keuzes te maken dan gebruikelijk.

Voor wie

Bestuursleden van verenigingen of stichtingen van Haagse amateurkunstinstellingen (of zij die dit binnenkort worden).

Datum en tijd: Maandag 14 november 2022, 19.00-21.30 uur
Locatie: Bleyenberg, Grote Markt 10 Den Haag
Begeleiding: Thijs Hazeleger, adviseur Cultuurbeoefening bij CultuurSchakel 
Groepsgrootte: Max. 15 deelnemers. 

Aan de training zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 31 oktober aan via deze link.

Om zoveel mogelijk organisaties de kans te geven mee te doen aan de training, laten wij per organisatie twee deelnemers toe. Aan de training zijn geen kosten verbonden.

 

Meer IMPULS! workshops

Bekijk ook de andere IMPULS! workshops uit ons programma.