19-10-2022

Leernetwerk Muziek

Datum: woensdag 19 oktober 2022
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: nnb
Prijs: Gratis
Doelgroep: Voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het primair onderwijs, van de leerkracht en docent zonder muziekopleiding tot en met de professional.
Onderwerp: Vakoverstijgend werken vanuit muziek

Omschrijving

Het leernetwerk Muziek komt ten minste twee keer per jaar op woensdagmiddag bij elkaar. Op verzoek van deelnemers kunnen extra bijeenkomsten worden gepland voor een kleinere groep, om een specifiek onderwerp te onderzoeken of verdiepen.

Inhoud

Gast kunstenaar-docent Wolf Brinkman
“In de klas zijn taal en rekenen doelen, in de kunsten zijn het middelen.”

In oktober 2021 deelde Wolf Brinkman zijn visie op vakoverstijgend werken vanuit muziek. Nu licht hij zijn werkwijze met de cultuurbouwstenen nader toe. Tijdens de bijeenkomst ga je deze werkwijze toepassen op een onderwerp uit jouw eigen praktijk. En we bespreken wat verder nodig is om jouw muziekles te verbinden met de andere lessen op school.

Programma

In doelgerichte werkvormen wissel je kennis en ervaring uit, doe je inspiratie op en leer je van elkaar, over onderwerpen die jij als deelnemer aandraagt.

13.00 Inloop met koffie/thee en broodje
13.30 - 14.30 Toelichting Wolf Brinkman en toepassing op eigen lesidee.
14.30 - 16.00 Inventarisatie tips voor verbinding tussen jouw muziekles en andere lessen
16.00 Informele uitwisseling met hapje en drankje tot 16.30

Voorbereiding

Neem een lesidee mee waar je de komende tijd aan gaat werken. In de bijeenkomst ga je dit plaatsen in een vakoverstijgend kader, zodat je Wolfs’ werkwijze uit kunt gaan proberen in jouw praktijk.

CultuurSchakel faciliteert de bijeenkomsten door middel van:

  • Een vooraf vastgestelde agenda, op basis van wensen en behoeftes van de deelnemers.
  • Inhoudelijke en praktische ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering.
  • Relevante informatie over Haagse en landelijke ontwikkelingen.

Informatie

Heb je vragen, ideeën of wil je meer informatie? Neem contact met ons op:
Gerbry Junte, gerbryjunte@cultuurschakel.nl 06-46 94 10 27
Coby Wisse, cobywisse@cultuurschakel.nl 06-46 94 10 24