22-03-2023

Leernetwerk Muziek Terugkommoment: muziek is vakoverstijgend

Datum: woensdag 22 maart 2023
Tijd: 13.30 - 15.30 uur
Locatie: Koorenhuis, Prinsegracht 27
Prijs: Kosteloos
Doelgroep: Voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het primair onderwijs, van de leerkracht en docent zonder muziekopleiding tot en met de professional.
Onderwerp: Vakoverstijgend werken vanuit muziek

Omschrijving

Het leernetwerk Muziek komt ten minste twee keer per jaar op woensdagmiddag bij elkaar. Op verzoek van deelnemers kunnen extra bijeenkomsten worden gepland voor een kleinere groep, om een specifiek onderwerp te onderzoeken of verdiepen.

Onderwerp
Terugkommoment Vakoverstijgend werken vanuit muziek

Programma
Uitwisseling ervaringen met Vakoverstijgend werken en met de ontwerpmal van Wolf Brinkman.
Delen van (vakoverstijgende) muzikale energizers.

De voorgaande bijeenkomst vond op 19 oktober plaats, lees hier meer. 

CultuurSchakel faciliteert de bijeenkomsten door middel van:

  • Een vooraf vastgestelde agenda, op basis van wensen en behoeftes van de deelnemers.
  • Inhoudelijke en praktische ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering.
  • Relevante informatie over Haagse en landelijke ontwikkelingen.

Informatie

Heb je vragen, ideeën of wil je meer informatie? Neem contact met ons op:
Gerbry Junte, gerbryjunte@cultuurschakel.nl 06-46 94 10 27
Coby Wisse, cobywisse@cultuurschakel.nl 06-46 94 10 24