25-11-2021

Coronamaatregelen kunst & cultuur

Ook wij volgen alle actuele maatregelen en richtlijnen van het RIVM, GGD en het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Wij proberen zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan en zoeken daar online mogelijkheden voor. Per bijeenkomst of afspraak zullen we de betrokkenen hierover informeren.

Neem bij twijfel voor een cultuurbezoek aan musea en theater onder schooltijd altijd contact op met de culturele instelling zelf.om de mogelijkheden te bespreken.

De laatste updates over maatregelen

Hier de belangrijkste updates over maatregelen voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie:

> Meer informatie over de laatste maatregelen van de Rijksoverheid
> Meer informatie over de laatste maatregelen van gemeente Den Haag

Cultuurbezoek aan musea en theater onder schooltijd

Geen coronatoegangsbewijs bij educatieve culturele onderwijsactiviteiten
Educatieve culturele onderwijsactiviteiten zijn vaak onderdeel van het schoolprogramma (curriculum). Bijvoorbeeld een voorstelling of workshop op school of onderwijsinstellingen. Leerlingen en onderwijspersoneel hebben daarvoor geen coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt ook voor activiteiten buiten de school of onderwijsinstelling. Bron

Excursies en voorstellingen op locatie
Bij excursies, voorstellingen en andere culturele activiteiten op locatie geldt (ook na 6 november) een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs (CTB), als de activiteit onderdeel is van het schoolprogramma (net als andere onderwijsactiviteiten). Er is in dit geval ook geen capaciteitsbeperking van kracht op de locatie.

Dit geldt voor het gehele onderwijs (po, vo, mbo, ho en wo) en voor leerlingen, onderwijspersoneel en begeleidende ouders (of andere vrijwilligers). Wel geldt voor begeleidende ouders het aanvullend advies om vooraf een test af te nemen (dit kan bij Testen voor toegang) en vijf dagen na de activiteit nog een zelftest te doen. Bron

Hieronder een aantal kwesties vanuit het perspectief van ‘onze’ cultuurbezoeken:

1. Vraag: Is een coronatestbewijs (CTB) verplicht voor leerlingen?
Antwoord: Nee, georganiseerde jeugdactiviteiten tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd van de CTB-plicht. En deze uitzondering geldt ook “voor publiek bij kunst- en cultuurvertoning in het kader van onderwijsactiviteiten”. Meer informatie

2. Vraag: Is een coronatestbewijs verplicht voor begeleiders?
Antwoord: Nee, “daarnaast zijn georganiseerde jeugdactiviteiten tot en met 17 jaar, zoals een Sinterklaasintocht, uitgezonderd van de CTB-plicht voor deelnemers tot en met 17 jaar en hun begeleiders.” Meer informatie

3. Vraag: Is een mondkapje verplicht?
Antwoord: Voor publieke ruimten en doorstroomlocaties wordt de mondkapjesplicht opnieuw ingevoerd. Dit kan betekenen dat bezoekers binnen gebouwen van multifunctionele organisaties een mondkapje moeten dragen, maar dat zij bij het betreden van bijvoorbeeld de les-/repetitieruimte na het tonen van hun CTB hun mondkapje kunnen afdoen. Meer informatie

4. Vraag: Is 1,5 meter afstand verplicht?
Antwoord: In alle gevallen waarin een CTB niet vereist is, wordt geadviseerd om 1,5 meter afstand te bewaren. Dit is een dringend advies en geen verplichting. Meer informatie

Neem bij twijfel altijd contact op met de culturele instelling zelf om de mogelijkheden te bespreken.

Subsidie

Wij begrijpen dat de maatregelen ook effect hebben op projecten en evenementen van onze subsidieaanvragers. Neem contact met ons op als de plannen zijn gewijzigd, we bekijken per aanvraag hoe we omgaan met wijzigingen en onze adviseurs denken graag mee over het laten slagen van je project. Voor doorgeven van wijzigingen en andere vragen kun je via e-mail contact opnemen met onze medewerkers van het Subsidieloket, Els Hogendoorn, en Liesbeth Simons. Wij helpen je dan zo goed mogelijk, want we begrijpen hoeveel impact dit heeft.

Initiatieven CultuurSchakel

Benieuwd naar welke initiatieven er ontstaan in deze coronatijd voor cultuuronderwijs op school en in de vrije tijd in Nederland? Bekijk hier het overzicht van initiatieven op de website van LKCA. Hieronder enkele initiatieven vanuit CultuurSchakel tijdens de coronapandemie:

Contact

We wensen iedereen sterkte en gezondheid toe in deze tijd en twijfel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt. Onze medewerkers proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen. Je kunt contact opnemen met de jou bekende contactpersoon, of bekijk hier welke medewerker jou verder kan helpen. 

Houd onze website, social media en je mail in de gaten voor updates. We doen ons best iedereen zo snel mogelijk op te hoogte te stellen.

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram