Over BinnenBuiten

Kinderen die onder schooltijd enthousiast zijn over kunst en cultuur, doen niet altijd aan een culturele activiteit in de vrije tijd. Vandaar dat het project BinnenBuiten is opgezet.

Wij slaan met het programma BinnenBuiten de brug tussen de kunstenaars, de organisaties en de kinderen in onze stad. Ons doel is dat kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar zoveel mogelijk kansen krijgen om aan kunst en cultuur te doen en hun talenten te ontwikkelen. Niet alleen onder schooltijd, maar vooral ook in hun eigen buurt en in de vrije tijd.

Kinderen bedenken plannen voor meer cultuur in hun wijk en wij zoeken samen met organisaties naar de juiste kunstenaar of culturele instelling om het plan te realiseren. Ook zorgen we voor een sterk cultureel netwerk in de stadsdelen, samen sta je sterk!

Kind en wijk centraal

Het concept is in 2019 ontwikkeld. De belangrijkste uitgangspunten van het project zijn:

  • Het kind met zijn/haar ambities, enthousiasme, culturele initiatieven en wensen staat centraal.
  • Het kind vraagt een brede opvatting van kunst en cultuur.
  • De leefomgeving van het kind vormt het speelveld en podium.

We brengen het aanbod van culturele instellingen, de mogelijkheden van creatieve vrijetijdsbesteding in Den Haag gedetailleerd in kaart en brengen de culturele ‘matches’ samen. Het Haagse aanbod is enorm. Dat levert vele mogelijkheden op voor samenwerking en onverwachte kansen.

Lees meer over BinnenBuiten in onze factsheet (pdf). 

Hoe gaan we te werk?

Stap 1.
We verkennen de wijken op basis van netwerken, coaches en adviseurs, wijkprogramma’s. Wat zien we en wat speelt er nog meer?

Stap 2. Het opbouwen van een netwerk, het project introduceren en gegevens verzamelen bij aanbieders, organisaties zoals bibliotheken en buurtcentra, scholen, ouders, kinderen (via scholen, buurtorganisaties, sport etc.)

Stap 3. Workshops met kinderen (door o.a. Stichting Alexander). Hun wensen en ideeën leiden tot concrete plannen voor meer kunst en cultuur in de wijk. We voeren gesprekken met en tussen professionals over uitbreiding van het aanbod in de wijk, samenwerkingskansen of nieuwe locaties.

Stap 4. Voorbereiding en uitwerking van de plannen d.m.v. activiteiten samen met wijkontwikkelingen/-programma’s.

Stap 5. Realisatie en langdurige voortzetting vanuit de wijkorganisaties.