Een school vol haringen

Muzee Scheveningen

Cultureel erfgoed

Leeftijdsgroep: 1-2, 5-6

In Muzee kun je van alles ontdekken over de haringvisserij. Haringen vangen is een hele oude traditie op Scheveningen. Vroeger gebruikten de vissers andere boten en technieken dan nu. Ze konden met de kleine zeilschepen niet veel haring tegelijk vangen. Vissers wilden steeds meer vis vangen en gingen grotere boten en slimmere technieken gebruiken om meer haringen te kunnen vangen. We gaan op onderzoek naar de verschillende boten waarmee de haring gevangen is. In het vooronder van de bomschuit beleven de kinderen hoe het was om een haringvisser te zijn. We ontdekken hoe de haringen lang geleden gevangen werden en hoe ze dat nu doen. Er kan nu heel veel haring tegelijk gevangen worden. De leerlingen worden aangezet om na te denken of het slim is om heel veel haringen uit de zee te halen. Niet iedereen lust haring, we laten de leerlingen ook een stukje haring proeven. De les over haringen hoort bij een tijdelijke tentoonstelling.

Aanbieder
Muzee Scheveningen
Neptunusstraat
2586 GT Den Haag

Contactpersoon
Patty Demper
070 - 350 08 30
p.demper@muzee.nl

Informatie
Lesmateriaal:
U ontvangt lesmateriaal bij het cultuurbezoek.
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Speciaal
Museum, archief of tentoonstellingslocatie
Prijs:
€3 p/lln
Capaciteit:
30
Tijdsduur activiteit:
75 minuten
Schooltijdaanbod van Muzee Scheveningen
Cultureel erfgoed
Muzee Scheveningen
Cultureel erfgoed
Muzee Scheveningen
Literatuur
Muzee Scheveningen