Humanity Game

Humanity House

Humanity House

Mediacultuur, Cultureel erfgoed

Leeftijdsgroep: 7-8

Via het nieuws en andere kanalen zien leerlingen hoe hulporganisaties slachtoffers in ramp- en conflictgebieden van medische hulp, eten en drinken voorzien. Tijdens de Humanity Game zijn ze zelf hulpverleners. In een fictief vluchtelingenkamp moeten ze moeilijke beslissingen nemen. Zorg je voor schoon drinkwater of voor medicijnen? In de Humanity Game ervaren uw leerlingen dat het bieden van noodhulp niet eenvoudig is. Ieder team start met een basisvoorraad hulpgoederen in de vorm van gekleurde blokken. Als team moeten ze per ramp inschatten welke hulpgoederen het meest dringend nodig zijn. Tijdens de uitleg wordt duidelijk hoe dit ‘in het echt’ gaat. Ook stelt de leerkracht na elke speelronde een verdiepende vraag over de rampen. Bij elk goed antwoord verdienen de leerlingen een munt, waarmee ze hun voorraad hulpgoederen weer kunnen aanvullen. Dit is hard nodig, want ze spelen maar liefst 4 rondes. Het team dat de slimste keuzes maakt, wint het spel!

Aanbieder
Humanity House
Prinsegracht 8
2512 GA Den Haag Den Haag

Contactpersoon
Afdeling Educatie
070 - 310 00 50
educatie@humanityhouse.org

Informatie
Lesmateriaal:
Op de website vindt u tips om het bezoek voor te bereiden, dan wel na te bespreken.
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Speciaal
Voorstelling op eigen locatie
Prijs:
€105 p/grp
Capaciteit:
30
Tijdsduur activiteit:
60 minuten
Schooltijdaanbod van Humanity House
Mediacultuur
en meer...
Humanity House
Mediacultuur
Cultureel erfgoed
Humanity House
Interdisciplinair
en meer...
Humanity House