Kleuren uit de natuur.

Instinctief weten we wat kleuren betekenen, hoe komt dat?

Mediacultuur

Leeftijdsgroep: 3-4

Waarom hebben boswachters een groene jas aan en wegwerkers juist niet? En waarom zijn veel verkeersborden rood met wit? De natuur zit vol met slimme trucjes om te kunnen overleven. En veel kleuren in de natuur hebben een betekenis; om af te schrikken, op te vallen of juist niet op te vallen. In de mensenwereld maken we graag gebruik van diezelfde kleurbetekenis. Aan de hand van opgezette dieren denken de leerlingen na over kleuren in de natuur. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes dieper in op het gebruik van kleur door mensen met verschillende soorten opdrachten met foto’s, experimentjes en opgezette dieren. Lesdoel: De leerlingen krijgen meer inzicht in de functies die kleuren hebben in het dierenrijk en hoe mensen daar ook gebruik van maken.

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag Den Haag

Contactpersoon
Marjolijn Janssen
070 - 338 14 63
educatie@museon.nl

Informatie
Lesmateriaal:
U kunt educatiemateriaal downloaden via de website
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Speciaal
Museum, archief of tentoonstellingslocatie
Prijs:
€55 p/grp
Capaciteit:
30
Tijdsduur activiteit:
75 minuten
Schooltijdaanbod van Museon
Cultureel erfgoed
Museon
Cultureel erfgoed
Museon
Cultureel erfgoed
Mediacultuur
Museon