Wilde dieren in Nederland.

Hoe overleven ze in ons dichtbevolkte land?

Beeldende kunst

Leeftijdsgroep: 3-4

Ja, in Nederland wonen wilde dieren. Alle dieren die geen huisdier zijn, zijn wild. Behalve de meer bekende dieren, zoals konijnen, muizen en tuinvogels, ontdekken de leerlingen ook andere wilde dieren in Nederland, waar ze wonen en hoe ze leven. En, dat het voor dieren in ons land soms best gevaarlijk is, met al die autowegen. Door in groepjes opdrachten te doen, ontdekken de leerlingen meer over de leefwijze van verschillende dieren. Daarna bedenken we gezamenlijk wat we voor deze dieren kunnen doen zodat ze in volgebouwd Nederland toch goed kunnen leven. Spelenderwijs richten de leerlingen een eigen diervriendelijk landschap in. En, worden de oplossingen die wij hier met elkaar bedenken en bouwen voor de dieren ook in het echt gemaakt? Lesdoel: leerlingen ontdekken de bijzondere leefwijzen van verschillende wilde dieren in Nederland. En dat er speciale landschapselementen (dierenbruggen en -tunnels) gemaakt worden om te zorgen dat dieren hier goed kunnen leven.

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag Den Haag

Contactpersoon
Marjolijn Janssen
070 - 338 14 63
educatie@museon.nl

Informatie
Lesmateriaal:
U kunt educatiemateriaal downloaden via de website
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Speciaal
Museum, archief of tentoonstellingslocatie
Prijs:
€55 p/grp
Capaciteit:
30
Tijdsduur activiteit:
75 minuten
Schooltijdaanbod van Museon
Cultureel erfgoed
Museon
Beeldende kunst
Cultureel erfgoed
Museon
Cultureel erfgoed
Museon