Project: Bij mij in de buurt

Muziek

Onze stad, Groep 5-6

Rapnummers hebben vaak de buurt als onderwerp. In dit project maken de leerlingen een rap over hun eigen buurt. In de opdrachten komen muzikale aspecten als hard-zacht, ritme, tempo en overtuigingskracht aan bod. In de eerste deelopdracht bedenken de leerlingen smoezen voor het te laat op school komen. Ze verwerken deze in een ‘smoezenrap’. In de tweede opdracht zoeken de leerlingen voor hun rap naar kenmerken van hun buurt. Ze schrijven een couplet en leren hoe ze woorden ritmisch op muziek kunnen uitspreken. Ook werken ze aan hun ‘rapattitude’. Als slotopdracht staat de productie van een complete rapsong op het programma. De uitvoering hiervan vormt de denderende finale van dit project.

 

Advies en ondersteuning
Heb je vragen over (starten met) Cultuuronderwijs op z'n Haags? Onze cultuurcoaches geven graag advies en ondersteuning op maat. Via deze link vind je een overzicht van alle cultuurcoaches per stadsdeel.

Cultuurcoaches

Over de leerlijn
Muziek
Meer over COH

Gerelateerd aanbod
Kies een Kunstenaar in de Klas
Extra ondersteuning van professionals?