Cultuuronderwijs bijeenkomsten

Voor inspiratie en uitwisseling tussen professionals onderling organiseert CultuurSchakel jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en cultuuraanbieders.

Leernetwerk beeldend, dans, media & theater

26 september | Voor iedereen die les geeft in een van deze kunstvakken in het basisonderwijs

Uit met CultuurSchakel

Leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren en schooldirecties bezoeken kunstinstellingen in de stad.

Haagse Cultuuronderwijs Dag 2019

19 april 2019 voor primair én voortgezet(!) onderwijs en culturele instellingen in Den Haag

Leernetwerk icc

23 mei | Als je graag met je collega-icc'ers kennis en ervaring wilt delen!

Leernetwerk Muziek

Voor vakdocenten en leerkrachten muziek po, maar ook voor de leerkracht en docent zonder muziekopleiding en de professional