Cultuuronderwijs bijeenkomsten

Voor inspiratie en uitwisseling tussen professionals onderling organiseert CultuurSchakel jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor scholen en cultuuraanbieders.

Haagse Cultuuronderwijs Dag

Onze jaarlijkse bijeenkomst voor po-scholen en aanbieders met cultuureducatief aanbod.

Leernetwerk icc | Vakoverstijgend werken

23 mei | Als je graag met je collega-icc'ers kennis en ervaring wilt delen!

Leernetwerk Muziek

Voor vakdocenten en leerkrachten muziek po, maar ook voor de leerkracht en docent zonder muziekopleiding en de professional