CultuurSchakel Scholing Vrije tijd

De CultuurSchakel Academie organiseert jaarlijks diverse workshops voor verenigingen en stichtingen, culturele ondernemers en ZZPers die in, met en voor het Haagse culturele amateurveld werken.

De CultuurSchakel Academie helpt de positie van de amateurkunstbeoefenaars en -aanbieders te versterken en pakt actuele thema’s op die relevant zijn voor het veld. Hiervoor bieden wij diverse leerzame, vernieuwende en informatieve trainingen. Ook zijn de trainingen een goed moment om te netwerken en informatie uit te wisselen met anderen.

 

 

Workshop Fondsenwerving

Welke fonds- en subsidievormen zijn er? Wat zijn de voorwaarden? Waar moet een aanvraag aan voldoen? Hoe dien ik een aanvraag in?

Cultureel ondernemen

De vijf workshops belichten elk een ander aspect van het ondernemerschap. Door samen aan de slag te gaan krijgt dit direct vorm

Netwerkbijeenkomst Dansdocenten

Voor Haagse dansdocenten (ongeacht rechtsvorm), die lesgeven aan amateurs.