CultuurSchakel Scholing Vrije tijd

CultuurSchakel Scholing organiseert jaarlijks diverse workshops voor verenigingen en stichtingen, culturele ondernemers en ZZP'ers die in, met en voor het Haagse culturele amateurveld werken.

CultuurSchakel Scholing helpt de positie van de amateurkunstbeoefenaars en -aanbieders te versterken en pakt actuele thema’s op die relevant zijn voor het veld. Hiervoor bieden wij diverse leerzame, vernieuwende en informatieve trainingen. Ook zijn de trainingen een goed moment om te netwerken en informatie uit te wisselen met anderen.

 

 

Vrijwilligers begeleiden in de kunst- en cultuursector

Hoe kun je vrijwilligers op de juiste manier binden, boeien en begeleiden?

Masterklas Leden werven

Hoe werf je effectief nieuwe leden voor jullie toneel- of dansvereniging of zangkoor?