Onafhankelijk kenniscentrum

CultuurSchakel is in juli 2013 begonnen als onafhankelijk kenniscentrum. We zijn een stichting en ontvangen subsidie van de gemeente Den Haag, het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en andere fondsen. De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder Marijn Cornelis en de Raad van Toezicht.