Lucas Academie

CultuurSchakel organiseert jaarlijks diverse cultuurmomenten voor leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directie en overige medewerkers binnen het primair onderwijs van de Lucas Academie.

Holland Dance Festival

2 februari Holland Dance Festival: Bodytraffic in Theater aan het Spui

Theater Dakota

9 februari Lady sings the Blues in Theater Dakota

Het Nationale Theater

22 februari NTjong / Het Nationale Theater i.s.m. DOX: Bloedlink

Het Residentie Orkest

15 maart Residentie Orkest: Masterclassics Bruckner 6

Het Nationale Theater

5 april Het Nationale Theater brengt De Oresteia

Escher in het Paleis

18 april De wonderlijke wereld van Escher in het Paleis