Lucas Academie

CultuurSchakel organiseert jaarlijks diverse cultuurmomenten voor leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directie en overige medewerkers binnen het primair onderwijs van de Lucas Academie.

Het Nationale Theater

5 april Het Nationale Theater brengt De Oresteia

Escher in het Paleis

18 april De wonderlijke wereld van Escher in het Paleis