Compensatieregeling Corona Vrijetijdskunst

Extra subsidie voor ondersteuning actieve cultuurparticipatie in coronatijd

Georganiseerde kunstbeoefening actief en levend houden tijdens de coronacrisis? Dat blijkt voor veel verenigingen en stichtingen een behoorlijke uitdaging. Veel organisaties hebben hiervoor extra kosten moeten maken. CultuurSchakel wil verenigingen en stichtingen ondersteunen op het gebied van actieve cultuurparticipatie, zodat zij kunnen blijven voortbestaan. Het gaat hier specifiek om vrijwilligersorganisaties zonder winstoogmerk, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

Welke kosten dekt deze subsidie?

 • Extra kosten repetitieruimten t.b.v. coronamaatregelen, zoals extra of andere ruimte
 • Materiële kosten n.a.v. coronamaatregelen, zoals aanschaf van plexiglas
 • Wegvallen van begrote inkomsten, zoals contributie of optredens

Compensatieregeling
CultuurSchakel stelt € 100.000,- beschikbaar ter ondersteuning van Haagse verenigingen en stichtingen die dergelijke kosten hebben gemaakt – of verwachten te maken – in de periode van 13 maart 2020 t/m 31 december 2020. Per organisatie kan er één aanvraag gedaan worden voor een bedrag van maximaal € 1.500,-. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Je kan je aanvraag tot 15 december 2020 indienen, of tot het budget verdeeld is.

We vragen je een online formulier in te vullen met een korte onderbouwing van de gemaakte kosten of de weggevallen inkomsten door corona. Upload vervolgens de volgende stukken in één bestand:

 • Inschrijving KvK
 • Bankafschrift, waar naam en IBAN-nummer duidelijk zichtbaar zijn
 • Jaarbegroting, aangevuld met de gerealiseerde kosten tot op heden
 • Facturen van gemaakte extra kosten

 Voorwaarden

 • Compensatieregeling Corona Vrijetijdskunst is een eenmalige subsidie van maximaal
  € 1.500,-.
 • De subsidie is bedoeld als compensatie voor de extra gemaakte kosten of weggevallen inkomsten gedurende coronatijd, in de periode van 13 maart tot en met 31 december 2020.
 • De kosten mogen niet eerder in een andere subsidievorm zijn opgevoerd en ook niet via een andere regeling zijn verhaald.
 • Je kunt de subsidie aanvragen als vereniging of stichting op het gebied van vrijetijdskunst, indien je als vrijwilligersorganisatie bent gevestigd in Den Haag en geen winstoogmerk kent.
 • Per organisatie (of KvK-inschrijving) kan één keer een aanvraag worden gedaan.
 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie, vul je het online aanvraagformulier in.
 • CultuurSchakel kan afwijken van het aangevraagde bedrag en eventueel aanvullende eisen stellen.
 • De subsidie wordt verstrekt op basis van het beschikbare budget en is afhankelijk van het aantal aanvragen. Op = op.
 • Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Vragen?
Voor vragen over deze regeling kun je bellen met Els Hogendoorn via 06-46 94 16 47, of mail naar elshogendoorn@cultuurschakel.nl.