2 juli 2021

Cultuuronderwijs binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Op dinsdag 29 juni organiseerde CultuurSchakel een online bijeenkomst over cultuuronderwijs binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De bijeenkomst werd bijgewoond door educatiemedewerkers van 27 verschillende culturele instellingen, beleidsmedewerkers van de drie grote schoolbesturen, Ronald Kox, Hoofd Cultuureducatie van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de cultuurcoaches van CultuurSchakel.

Ter introductie van de bijeenkomst besprak Ronald Kox de huidige stand van zaken en de rol die cultuuronderwijs kan spelen binnen dit programma. Vervolgens lichtten beleidsmedewerkers van enkele Haagse schoolbesturen toe waar de scholen nu staan wat betreft planvorming en welke behoeftes en vragen er zijn. Na deze toelichting werd er met de educatoren van culturele instellingen besproken welke mogelijkheden en kansen er zijn voor samenwerking.

Aan het einde van de bijeenkomst werd besproken wat een goede volgende stap zou zijn. De beleidsmedewerkers en educatoren zagen een meerwaarde in een ontmoeting tussen scholen en educatoren, om te komen tot goede afstemming, scholen te inspireren en krachten te bundelen. De keuzes voor cultuuronderwijs worden namelijk door elke school individueel gemaakt.

Lees het volledige verslag van de bijeenkomst