15 oktober 2020

Extra subsidie cultuurbezoeken Vonk & Expeditie C

Met dit bericht informeren wij scholen over annuleringen en de mogelijkheid om extra subsidie aan te vragen.

Dinsdagavond 13 oktober hoorden we tijdens de persconferentie wat we in feite al wisten: de verspreiding van het virus moet stoppen en dat kan alleen met ingrijpende maatregelen. 

De scholen blijven open, en we willen nog eens ons grote respect uiten voor alle onderwijsmedewerkers die ondanks de gevolgen van het virus voor henzelf en de school, het onderwijs draaiende weten houden.
 
Hoe belangrijk cultuureducatie meestal ook gevonden wordt, op een aantal scholen stagneert dit. Dit betreft gelukkig meestal niet de lessen van (externe) kunstvakdocenten, maar wel het bezoek aan de musea en theaters. Het onderwijs verdient alle begrip en steun voor de beslissingen die men hierover neemt.
 
De busmaatschappij en de instellingen hebben vergaande maatregelen getroffen om het vervoer en de activiteiten veilig en volgens alle voorschriften te laten verlopen, en zij doen er alles aan om scholen te helpen deze door te laten gaan. Echter, sinds deze week is er een nieuwe situatie: er mogen maximaal 30 personen in een zaal en dat geldt ook voor kinderen.
 
De bezoeken aan musea kunnen voortgezet worden, daar zijn groepen meestal niet groter dan 30. Maar in de theaters wordt voor grotere groepen opgetreden, dus hier verandert iets ingrijpend. Theaters moeten nu beslissingen nemen over het al dan niet (kunnen) openhouden van de deuren; hun beslissing betreft niet alleen de situatie van het theater zelf, maar hangt ook af van de beperkingen voor gezelschappen van buiten de stad die bij hen optreden.
Direct na de persconferentie besloot een theater om de schoolvoorstellingen van deze week door te laten gaan; men is direct gaan organiseren dat er meer voorstellingen gespeeld worden, voor maximaal 30 personen! Maar het is niet zeker of dit voortgezet kan worden.
 
Scholen die in principe de activiteit door willen laten gaan, willen we vragen om deze niet te snel te annuleren, maar contact op te nemen met de instelling.

Soms zijn extra maatregelen nodig om de veiligheid van een culturele activiteit nóg beter te waarborgen. CultuurSchakel kan dit de scholen en instellingen nu bieden. 

Subsidie voor extra maatregelen cultuurbezoeken!

CultuurSchakel heeft een donatie verworven voor het bekostigen van maatregelen die genomen moeten worden als gevolg van Covid-19. De donatie betreft cultuurbezoeken voor primair en voortgezet onderwijs, door ons aangeboden via de programma’s Vonk en Expeditie C. (Voor Expeditie C betreft het in het bijzonder de podiumactiviteiten.)
 
Doel is om leerlingen de activiteiten waar de school zich al voor ingeschreven heeft mee te laten maken, maar die zonder extra maatregelen geannuleerd zouden worden. Bijvoorbeeld: 

  • Er is gepland om een voorstelling in het theater of in school een x-aantal keer te spelen, maar voor het maximum van 30 personen moeten er extra voorstellingen gespeeld worden.
  • Een school gaat altijd met het openbaar vervoer, maar wil nu het openbaar vervoer mijden. Dit betekent één of meer bussen.
  • De school wil niet naar het museum afreizen, maar het museum mag wel op school komen: het museum past een bestaand project aan zodat het op school uitgevoerd kan worden.

De hoogte van de tegemoetkoming voor extra maatregelen wordt afgesproken tussen de instelling en CultuurSchakel. Rekeningen voor extra maatregelen worden niet naar de school gestuurd, maar naar CultuurSchakel.

De regeling geldt voor het hele schooljaar, maar stopt als de subsidie op is. Het is dus niet bedoeld om geannuleerde activiteiten te compenseren, maar om activiteiten te laten doorgaan. Toekenning is maat- en handwerk op basis van de lopende praktijk, waarbij de situatie van de school het startpunt is. Het is een toegankelijke, heldere regeling waar verzoeken per omgaande behandeld en bij goedkeuring direct toegekend worden.
 
Herma Roos en Gerda Wessels voeren de regeling uit en geven graag meer informatie.

Betaling geannuleerde activiteiten

De gemeente Den Haag verstrekt jaarlijks subsidie voor de cultuurbezoeken uit de activiteiten in de brochure Vonk, waar scholen via CultuurSchakel voor inschrijven.
De lijn van de gemeente is nog steeds: het kan veilig, dus laat het doorgaan waar het kan. De gemeente legt hier geen extra druk op, maar heeft wel aan de schoolbesturen gevraagd om activiteiten uit Vonk die als gevolg van corona geannuleerd worden, toch te betalen. De besturen hebben hierop gereageerd dat zij positief staan tegenover het toch betalen voor geplande activiteiten die geen doorgang vinden. Zij zijn bereid hun eigen scholen aan te spreken als die niet ‘over de brug komen’.

Het onderwijs en het culturele veld staan voor een enorme opgave, dat kan door niemand onderschat worden. We wensen jullie allemaal heel veel sterkte en hopen dat er ook lichtpuntjes zijn, misschien wel met inzet van kunst en cultuur!