6 november 2020

Harde klap voor cultuuronderwijs in Den Haag

De gemeenteraad volgt het besluit van het college van B&W om CultuurSchakel te korten met 20% voor de kunstenplanperiode 2021-2024 volledig op. Bij CultuurSchakel heerst teleurstelling na de vastgestelde subsidiekorting, die een grote impact zal hebben op cultuuronderwijs in Den Haag.

Marijn Cornelis, directeur-bestuurder van CultuurSchakel: “Dit besluit heeft grote gevolgen voor cultuuronderwijs in Den Haag. Wij zullen minder scholen kunnen ondersteunen met hun cultuuronderwijs, waardoor minder kinderen in aanraking komen met cultuur.”

Daardoor zullen schoolbezoeken aan musea en andere culturele instellingen afnemen én daarmee de inkomsten van deze instellingen. Dat is zeker in deze tijd, waarin culturele instellingen het moeilijk hebben door corona, slecht nieuws. “Het is heel jammer dat de gemeente, die juist heeft aangegeven te willen investeren in cultuureducatie, deze keuze maakt. We gaan echter niet bij de pakken neerzitten. De talloze steunbetuigingen die we kregen naar aanleiding van de voorgenomen korting sterken ons en bevestigen dat onze stakeholders ons werk van belang vinden. We gaan dan ook door met ons werk op de scholen, met minder formatie, maar met nóg meer energie en inzet”, aldus Marijn Cornelis.