21 september 2020

Post hbo-opleiding Cultuurbegeleider

Tijdens de opleiding Cultuurbegeleider leer je alles over cultuuronderwijs, het ontwikkelen van leerlijnen voor je eigen school en het begeleiden van collega’s. Verbeter jij het cultuuronderwijs op je school?

Cultuureducatie heeft in het basisonderwijs een vaste plaats ingenomen. De school maakt kunst en cultuur voor kinderen toegankelijk en legt een fundament voor hun culturele- en talentontwikkeling. Veel basisscholen hebben een Interne Cultuur Coördinator (icc’er) die intern en extern cultuuraanbod coördineert. Uit onderzoek blijkt dat deze icc’ers in hun werkpraktijk een aantal knelpunten ondervinden. Door verdere professionalisering komt cultuureducatie op school optimaal tot zijn recht. 

Inholland Academy biedt de opleiding Cultuurbegeleider, bestaande uit vijf modules. Een schriftelijke opdracht, waarin je je eigen praktijk aan de geleerde theorie kunt koppelen, is onderdeel van elke module. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een portfolio aan, waarmee je aantoont wat je geleerd en toegepast hebt. De opleiding wordt afgesloten met een meesterproef. 

Meer informatie