18 juni 2020

CultuurSchakel heeft je steun nodig!

Woensdag 17 juni presenteerde het college van burgemeester en wethouders haar Kunstenplan. In dit plan staat het voornemen om de subsidie voor CultuurSchakel te korten met 20%. Dat raakt niet alleen ons, dat raakt de hele stad. ‘Zonder geld vallen er gaten’ en dat vinden wij niet verantwoord. Jij ook niet? Stuur ons dan vóór 7 juli je steunbetuiging. Die kunnen wij dan toevoegen aan onze hartenkreet richting de beslissers.

Welke gaten dreigen er te vallen?

Minder kinderen en volwassenen zullen dan hun weg vinden naar bijvoorbeeld een museum, theater, dansschool of muziekvereniging. Vooral de Hagenaars voor wie dat al minder vanzelfsprekend is zullen worden geraakt. Terwijl er zulke mooie resultaten voor de stad zijn geboekt.

Wat staat er op het spel?

  • Primair onderwijsscholen zullen minder worden ondersteund bij hun cultuuronderwijs. Dit kan leiden tot minder kwaliteit van cultuuronderwijs in de klas en minder cultuurbezoeken aan theaters en musea.
  • Ondersteuning van cultuureducatie en de cultuurbezoeken in het voortgezet onderwijs komen helemaal te vervallen.
  • CultuurSchakel als vraagbaak, ruggensteun en promotor voor vrijetijdskunstenaars wordt minder toegankelijk.

Dat mag niet gebeuren! 

 

 

Wil je ons nóg meer helpen? Deel of like dan onze berichten op social media: