10 juli 2020

Bedankt voor jullie steunbetuigingen!

Op 17 juni viel het collegebesluit dat de subsidie voor CultuurSchakel wordt gekort met 20%. Dat raakt niet alleen ons, dat raakt de hele stad. ‘Zonder geld vallen er gaten’ en dat vinden wij niet verantwoord. Wij riepen daarom jullie op tot het invullen van een steunbetuiging die wij hebben toegevoegd aan onze brief richting de beslissers. Wat blijkt? Deze visie is niet alleen ‘van ons’. We zijn overdonderd door de vele bijzondere reacties die we hebben mogen ontvangen en willen alle steunbetuigers hartelijk bedanken. Wij voelen ons gesterkt en ontroerd dat jullie achter ons staan.

De steunbetuigingen kwamen uit diverse richtingen van Den Haag: van culturele organisaties en scholen tot subsidieaanvragers en kunstbeoefenaars. En vanuit allerlei kunstdisciplines. Het héle Haagse culturele veld is betrokken. Deze diversiteit in bereik herinnert ons aan het wezenlijke belang van onze schakelpositie in de stad. Kunst en cultuur is voor iedereen!

We gebruiken de steunbetuigingen om onze zienswijze voor het college van burgemeester en wethouders te ondersteunen. Met jullie steun hopen wij ons werk voor een inclusief, cultureel Den Haag structureel voort te kunnen zetten. Wij houden jullie graag op de hoogte!

 

Hieronder enkele mooie reacties die wij van jullie hebben ontvangen:

‘Door het lerarentekort en alle werkdruk is het voor scholen echt een uitdaging om cultuuronderwijs levend te houden in school, het is van cruciaal belang dat er een organisatie is in Den Haag die hierin faciliteert en ondersteunt.’

Intern begeleider, basisonderwijs


‘Dankzij de steun van CultuurSchakel is het niveau van het amateurtheater in de regio Haaglanden in tientallen jaren alsmaar is gestegen. Dit zorgt voor kruisbestuiving, nieuwe bezoekers en verbinding van mensen van de meeste uiteenlopende achtergrond. Een organisatie als CultuurSchakel heeft een zodanig innig contact met alle disciplines, dat de gemeente zich goed kan laten informeren en niet zelf geld en menskracht kwijt is aan uitpluizen wat wel en wat niet leeft in de stad. Investeren in een organisatie als CultuurSchakel BESPAART de gemeente dus geld.’

Voorzitter, Haagse vereniging


‘Zonder de cultuurcoach krijg ik het niet voor elkaar om cultuur de school in te krijgen. Zonder de steun van de coach, lukt het veel minder goed om cultuur in de school op de kaart te zetten. Deze coaches zijn van groot (!!!) belang!'

Interne cultuurcoördinator en leerkracht


‘CultuurSchakel is voor onze organisatie de letterlijke schakel tussen onze educatieve programma's en het (basis)onderwijs. CultuurSchakel kent de icc'ers, weet wat er speelt binnen scholen, en stimuleert het gesprek tussen onderwijs en culturele instellingen. Hierdoor ontstaat ruimte voor duurzame samenwerkingen.’

Directeur, culturele instelling


‘Zonder de support van CultuurSchakel was het niet mogelijk om mijn project naar buiten te brengen. Ik ben CultuurSchakel erg dankbaar hiervoor. Het is noodzakelijk wat zij doen voor de stad Den Haag.'

Kunstenaar


‘Ik heb veel theaterprojecten kunnen realiseren door steun van CultuurSchakel. Daarnaast kunnen wij schoolvoorstellingen maken en spelen door Vonk! CultuurSchakel zorgt voor cultuur voor alle lagen van de bevolking: alle leeftijden en doelgroepen!’

Docent theater


‘Ik ben onder de indruk van de manier van werken van CultuurSchakel. Ze benaderen partijen in de stad proactief en wijzen hen op mogelijkheden met betrekking tot subsidies en samenwerkingsverbanden. Ik vind vooral de betekenis van CultuurSchakel voor bewoners van Den Haag, die kunst en cultuur niet vanzelfsprekend meekrijgen, heel belangrijk. Hier mag niet op bezuinigd worden.’

Programmaleider, non-profit organisatie


‘Door de inbreng van CultuurSchakel komen kinderen in aanraking met culturele activiteiten. CultuurSchakel levert zo een wezenlijke bijdrage aan de kennismaking van kinderen met wenselijke en belangrijke gezichtspunten. Sommige kinderen uit onze achterstandssituaties zullen anders verstoken blijven van cultuur. Die verschraling mogen wij niet accepteren!'

Leerkracht, basisonderwijs