2 juni 2021

Subsidie Herstelfonds Cultuur

Haagse culturele instellingen die door de coronacrisis meer uitgaven dan inkomsten hebben en daardoor geldproblemen, kunnen subsidie uit het herstelfonds aanvragen. Er is € 2,25 miljoen beschikbaar voor de 1e aanvraagtermijn, die sluit op 1 juli 2021.

Heeft jouw organisatie een exploitatietekort (meer uitgaven dan inkomsten), dan kom je misschien wel in aanmerking. De subsidie is bedoeld voor:

 • Haagse culturele organisaties die geen winst maken (zonder winstoogmerk)
 • Haagse culturele organisaties die winst maken (met winstoogmerk), met als voorwaarden dat:
  • zij structureel een podium bieden aan vormen van kunst of cultuur voor publiek, of structureel werk van Haagse kunstenaars tentoonstellen voor publiek;
  • activiteiten voor het grootste deel zijn weggevallen door de coronamaatregelen, of binnenkort zullen verdwijnen zonder subsidie;
  • als onderdeel van een holding of ander vennootschapsrechtelijk verband, tekorten of overschotten op de exploitatie niet kunnen verplaatsen naar andere onderdelen binnen deze holding of een ander verband;
  • een deel van de reserves inzetten.

Voorwaarden

 • De organisatie heeft door de coronamaatregelen een exploitatietekort.
 • De organisatie heeft maatregelen genomen om het tekort zo klein mogelijk te houden.
 • De organisatie heeft zoveel mogelijk gebruikgemaakt van andere steunmaatregelen zoals de NOW, of een bijdrage van het ministerie van OCW.

Aanvragen

Je kunt tot 1 juli subsidie aanvragen en binnen 4 weken na sluiting van de aanvraagtermijn neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.

Lees meer over de regeling en aanvragen op de site van gemeente Den Haag