21 januari 2020

Samen cultuurmaken verbreden

vanaf 31 januari | Nieuwe aanloopregeling Fonds voor Cultuurparticipatie

In aanloop naar het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie dat in 2021 start, is het Fonds voor Cultuurparticipatie op zoek naar initiatieven die nu al verschillen in cultuurdeelname verkleinen bijvoorbeeld op het gebied van armoede, eenzaamheid, sociale integratie, en preventie. Of naar instellingen en organisaties die hierop ambities en ideeën hebben. De opgedane kennis, ervaring en opbrengsten bieden dan een basis voor een verdere doorontwikkeling naar het meerjarige programma Cultuurparticipatie voor de beleidsperiode 2021-2024. 

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden wellicht geschikt hiervoor. Deze is bedoeld om te investeren in bestaande en nieuwe projecten op het gebied van inclusieve cultuurparticipatie.

In samenwerking met het Fonds organiseert CultuurSchakel begin maart een bijeenkomst om geïnteresseerden uit het culturele en sociale domein over deze regeling te informeren en input op te halen voor het vierjarige programma.

De aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden start 31 januari.