22 juni 2020

Subsidieregeling Samen cultuurmaken

Subsidieregeling Samen cultuurmaken Een subsidieregeling waar het sociale domein en culturele domein samen werken aan cultuur voor iedereen.

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen cultuurmaken wellicht wat voor je.

Deze subsidieregeling is, net als haar voorloper de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden (die loopt tot september 2020), bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren. Een belangrijk middel om het doel te bereiken is het aanjagen van nauwere samenwerking en ontmoeting tussen makers, initiatiefnemers en/of deelnemers uit de culturele sector en het sociaal domein. Bijvoorbeeld de zorg- en welzijnsector. En op deze manier de unieke kracht van kunst en cultuur beschikbaar te stellen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid.

De regeling is onderdeel van het Programma Cultuurparticipatie '21-'24. Dat bestaat uit drie onderdelen die nauw met elkaar zijn verweven: deze subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen, kennisdeling om deze duurzaam te kunnen maken en het zichtbaar maken van cultuur waarbij cultuurmakers en hun beleving centraal staan. Naast het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) zijn het ministerie van OCW en LKCA partner in het programma.

Talkshow Cultuur voor iedereen

Op zaterdag 13 juni lanceerde minister Ingrid van Engelshoven het programma Cultuurparticipatie tijdens de online talkshow ‘Cultuur voor iedereen’ bij studio KUUB in Artiance te Alkmaar. Met dit programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), LKCA en het FCP drempels wegnemen en zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan cultuur.

Kijk de talkshow terug

Wie kan aanvragen?

Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling, instelling uit het sociaal domein, zelfstandig cultureel professional of zelfstandig professional uit het sociale domein. Belangrijk is dat de aanvrager uit het ene domein aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein en deze kennis van samenwerking, maar vooral ook inzichten over hoe je drempels weg kunt nemen, deelt zodat anderen hier van kunnen leren.(*met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk)

Aanvragen

Aanvragen kan pas vanaf 15 september. Aanvragen voorbereiden en informatie verzamelen kan natuurlijk al wel. Op donderdag 2 juli, donderdag  13 augustus, dinsdag 18 augustus en donderdag 20 augustus organiseren het FCP online spreekuren.

Lees meer over de regeling op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie