23 maart 2021

Vraag subsidie aan voor Haagse culturele plannen

Dat de cultuursector bovengemiddeld hard geraakt is door de coronamaatregelen, staat buiten kijf. Maar de gemeente Den Haag biedt een steunpakket om de culturele sector in de stad door de coronacrisis heen te helpen.

Een onderdeel daarvan is de subsidieregeling Investeren in Cultuur Den Haag 2021. Hiermee kunnen nieuwe projecten worden gestart, bestaande programma’s worden aangepast aan de maatregelen, of kunnen instellingen experimenteren met nieuwe werkvormen en verdienmodellen.

Dus heb jij een mooi cultureel plan dat je, ondanks corona, graag wilt uitvoeren voor, met en door Haagse amateurkunstenaars? Een mooi cultuurprogramma voor Haagse scholen? Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 april. Lees de info, wacht niet te lang en wees er snel bij, want voor subsidies geldt meestal: op = op!

E-mail naar infocultuur@denhaag.nl voor vragen over de ondersteuning van de gemeente Den Haag voor de cultuursector.

Meer informatie:

Den Haag - Subsidie Investeren in cultuur aanvragen