Cursus Interne Cultuur Coördinator

CultuurSchakel biedt ook in schooljaar 2017/2018 een cursus aan die opleidt tot Interne Cultuur Coördinator. Deze cursus is ontwikkeld door het Landelijke Kennisinstituut Cultuuronderwijs en Amateurkunst (LKCA). CultuurSchakel heeft deze cursus uitgebreid met specifieke informatie over cultuuronderwijs in Den Haag. De afgelopen 3 jaar hebben 68 leerkrachten deze cursus gevolgd en zijn nu gecertificeerd icc´er. Interne Cultuur Coördinatoren (icc´ers) zijn bevlogen leerkrachten die affiniteit hebben met kunst en cultuur. De icc´er is onmisbaar om kunst en cultuur een vaste plek te geven in het schoolcurriculum.

De cursus

De cursus wordt gegeven door ICC-trainers van CultuurSchakel en is bedoeld voor leerkrachten en medewerkers van de Haagse basisscholen.

Binnen de cursus schrijft de cursist een cultuurplan voor zijn/ haar school. Door middel van opdrachten en werkvormen verkrijgt de cursist input uit het team en werkt aan draagvlak binnen de school, want zorgen voor goed cultuuronderwijs doe je niet alleen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 1. Ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs
 2. Opdoen van kennis, inzicht en inspiratie op het gebied van cultuuronderwijs met daarbij specifieke aandacht voor de Haagse situatie en de Haagse culturele instellingen
 3. Versterken van competenties zoals planmatig denken, communiceren, samenwerken en coördineren
 4. Stapsgewijs schrijven van een cultuurplan met een plan van aanpak

  Thema’s: visie en beleid, verankering, het culturele veld, theorie en praktijk.

Opbrengst

Aan het einde van de cursus beschikt de school over een cultuurplan. Daarin beschrijft de school haar visie, ambities en concrete activiteiten.

De deelnemer ontvangt, bij het succesvol afronden van deze cursus, het landelijk erkend ICC- certificaat.

De ICC-cursus is erkend door het Lerarenregister. De cursus wordt gewaardeerd met 50 registeruren.

Praktische info

 • Cursusduur: 24 uur verdeeld over 8 bijeenkomsten van 3 uur en circa 25 tot 30 uur zelfstudie. Daarbij wordt de cursist begeleid en ondersteund door de cultuurcoach van CultuurSchakel.
 • Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
 • Locatie: Prins27, Prinsegracht 27 te Den Haag
 • Kosten: € 225,- per deelnemer (inclusief een boek, hand-outs en een certificaat)
 • Annuleren: annulering tot twee weken voor de cursus is kosteloos, hierna wordt € 25,- in rekening gebracht bij de school voor reeds gemaakte kosten.
 • Bijzonderheden: max. aantal deelnemers 20; per school maximaal twee cursisten - voor teams met meer dan 24 teamleden is het raadzaam dat twee teamleden de cursus volgen.

De cursus wordt feestelijk afgesloten met een presentatie van het cultuurplan en de uitreiking van de certificaten in aanwezigheid van collega’s en directie van de school.