Richtlijn voor urenbesteding

Een van de onderwerpen die tijdens de icc-cursus aan bod komt is het aantal uren dat je als cultuurcoördinator nodig hebt voor je taken. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, wel kun je kijken naar een aantal aspecten:

  • de visie van de school op cultuureducatie 
  • de omvang van de school
  • de hoeveelheid en complexiteit van de taken
  • de aanwezigheid van een cultuurcommissie, waarbij taken naar collega’s gedelegeerd kunnen worden.

Richtlijn voor urenbesteding van de cultuurcoördinator PO