Culturele Spelen 2019

Doet jouw school ook mee met dit creatieve en kunstzinnige feest voor Haagse basisschoolleerlingen?

Een feestelijke en creatieve dag op school. Doel van de Culturele Spelen is om kinderen tijdens schooltijd te laten ervaren wat er buiten de schoolmuren mogelijk is aan culturele activiteiten en hen te helpen bij het zélf kiezen uit dat aanbod. Je bepaalt als school en/of klas zelf hoeveel tijd je vrijmaakt voor de Culturele Spelen en hoe je er invulling aan geeft. 

Maak de leerlingen bijvoorbeeld ambassadeurs van deze culturele dag en laat ze zelf (met wat hulp) bedenken hoe zij de Culturele Spelen in willen vullen. Of maak met de klas een spel dat kinderen helpt om zichzelf en anderen uit te laten komen bij de meest passende cultuuraanbieder in de buurt. Of maak filmpjes waarin de kinderen vertellen over hun eigen culturele activiteiten in de vrije tijd en over hun wensen op dit gebied, verzin iets heel anders, of maak gebruik van een van onderstaande invullingen.

Wat is de relatie van de Culturele Spelen en De Betovering?
De Spelen vinden plaats vlak voor de herfstvakantie, omdat tijdens die vakantie Festival de Betovering plaatsvindt. Het Haagse kunstfestival voor de jeugd waar een groot deel van de Haagse culturele instellingen met vrijetijdsaanbod voor kinderen aan meedoet. Dus er is dan veel keuze binnen handbereik. De Spelen kunnen echter ook prima ingezet worden om de kinderen kennis te laten maken met bijvoorbeeld dansscholen in de buurt die niet meedoen aan de Betovering. De Culturele Spelen vonden voor het eerst plaats op 19 oktober 2018 en zijn een initiatief van Stichting de Betovering. De Betovering heeft hiervoor de samenwerking gezocht met CultuurSchakel.

Vier culturele mini-projecten
Speciaal voor de Culturele Spelen heeft Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) vier mini-projecten gemaakt om scholen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met De Betovering én het creatieve proces dat zo kenmerkend is voor de leerlijnen van COH. Zo kunnen scholen die nog niet eerder met COH gewerkt hebben de proef op de som nemen: wat houdt zo’n COH-project eigenlijk in? Wat kunnen we met COH en hoe werkt dat? Eigenlijk combineren deze mini-projecten de expertise van COH in cultuuronderwijs met een kunstexplosie van de Betovering in de vrije tijd. Een redelijk unieke kans, die de input van twee complementaire partijen bundelt en daarmee kunst beschikbaar maakt voor kinderen ónder en ná schooltijd.

Waarom?
Cultuureducatie is een groot goed. Daarmee maken veel kinderen, begeleid, via school, kennis met de rijkdom van allerlei vormen van cultuur. Cultuurdeelname buiten schooltijd is een essentiële aanvulling op deze cultuureducatie. De ervaring op doen om van huis uit naar het theater te gaan en te leren dat cultuurdeelname en reflectie hierop een vorm van vrijetijdsbesteding is, waarvoor en waarbinnen je individueel kunt kiezen, is van grote waarde. Dit heeft alles te maken met gewoontevorming, cultuur, identiteitsontwikkeling en zelfbewustzijn. Het merendeel van de Haagse kinderen komt buiten schooltijd niet vanzelf in aanraking met kunst. Het onderwijs is de plek om ieder kind te bereiken. We willen met de Culturele Spelen de verbinding leggen tussen scholen, het kind met zijn eigen stem, en kunst in de vrije tijd. Zo willen we de kunsten een plaats geven in het persoonlijke en sociale leven van zoveel mogelijk kinderen. We geloven erin dat ieder kind de kans moet krijgen creativiteit te ontwikkelen op een manier die goed bij hem of haar past.

Als je je school of klas inschrijft voor de Culturele Spelen, dan krijg je feestelijke aankleding voor op school, een filmpje van het Culturele Spelen lied en tips voor verschillende soorten van warming-up voor de dag. 

Inschrijven kan tot 3 oktober (voor sommige specifieke onderdelen tot 27 september). 

Meer info
Vragen? info@culturelespelen.nl