Cultuur deel je

Goede culturele voorzieningen zijn onmisbaar in elke gemeente en provincie: zij geven inwoners de mogelijkheid verhalen te delen, anderen te ontmoeten en hun creatieve talenten te ontwikkelen.

Een rijk cultureel klimaat verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarom is het van belang om cultuur op te nemen in het verkiezingsprogramma of coalitieakkoord. Wij geven alvast een voorzet voor de cultuurparagraaf. 

Cultuur deel je. Cultuur beleef je met anderen. Cultuur is van ons allemaal. Daarvoor zijn voorzieningen nodig waar mensen cultuur kunnen delen, zoals podia, ateliers, monumenten, tentoonstellingsruimten, musea, theaters, centra voor de kunsten, archieven, bibliotheken en festivals. Daarom zetten wij ons in voor:

  • een samenhangende culturele infrastructuur met een divers programma in activiteiten, tentoonstellingen en voorstellingen in de directe leefomgeving van onze inwoners;
  • het betrekken van cultuur bij vraagstukken op het gebied van krimp, gebiedsontwikkeling, vergrijzing, individualisering, verstedelijking, identiteit, inclusie, digitalisering, etc.;
  • afspraken met onderwijs, opvang, peuterspeelzalen, wijk- en buurtcentra/dorpshuizen, en culturele ondernemers over voorzieningen en verantwoordelijkheden.

De provincie heeft hierin samen met haar culturele ondersteunings- en uitvoeringsorganisaties de rol van verbinder, kennisontwikkelaar, kennisdeler, regisseur en aanjager.

Waarom is dat belangrijk?

Gedeelde verhalen
Het maken, beleven en delen van cultuur zorgt voor identiteitsvorming en ontmoeting. In die ontmoeting heeft iedereen de mogelijkheid om zich te onderscheiden én te verbinden.
Lees meer

Rijke woonomgeving
Culturele voorzieningen hebben een positief effect op de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de stad of gemeente. Het verhoogt de kwaliteit van leven.
Lees meer

Creatieve kracht
Cultuur maken, beleven en delen stimuleert creatief denken en doen. In onze snel veranderende samenleving is het belangrijk om de creatieve kracht van burgers te benutten.
Lees meer

Download
De cultuurparagraaf voor provinciale verkiezingsprogramma's 

 

'Cultuur deel je' is geïnitieerd door het LKCA, met steun van vele partners.