Educatieoverleg Haagse Podia en Musea

Afgelopen 23 mei vond in Zaal 3 het Educatieoverleg Haagse Podia en Musea in een vernieuwde vorm plaats. CultuurSchakel neemt het initiatief om deze overleggen te organiseren, faciliteren en continueren. Het is aan de educatoren van de culturele instellingen om de inhoud en vorm te bepalen.

Podia

Pascale Price van het NDT en Sascha van Veen van Theaterschool Rabarber hebben vanuit de podia deze ochtend op een inspirerende manier vormgegeven. Hierbij stond een actieve werkvorm centraal. Doel van deze sessie was om gezamenlijk de overkoepelende thema’s te benoemen die centraal komen te staan voor de komende overleggen:

  • gemeente of landelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs,
  • gezamenlijk afstemmen van het aanbod,
  • diversiteit, inclusie en speciaal onderwijs,
  • elkaar inspireren en onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Kunstenplan

Te gast was Anastasia Chiarella, beleidsmedewerker Cultuur gemeente Den Haag, i.v.m. het komend Kunstenplan. Belangrijke thema’s voor het beleidskader van het nieuwe Kunstenplan 2021-2024 zijn samenwerking en inclusie. Marijn Cornelis directeur CultuurSchakel, noemde een aantal speerpunten vanuit het landelijk advies van de Raad van Cultuur.

Musea

Na de gezamenlijke lunch hebben de educatoren Marlies Nijkamp van Beelden aan Zee en Andrea de Kruijf van Muzee de verschillende musea uitgedaagd met de vraag wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Hierbij stonden dit keer twee thema’s centraal:

  • Professionalisering museumdocenten en rondleiders o.a. de training I ASK aanbieden voor de Haagse musea en intervisie sessies.
  • Gezamenlijk brainstormen over inhoud lesprogramma’s, themalessen en overkoepelende thema’s zoals: 75 jaar Vrijheid.

De bijeenkomsten vinden drie a vier keer per jaar plaats op steeds wisselende locaties in Den Haag.