Jouw activiteit in onze nieuwsbrief

Graag geven we Haagse culturele instellingen de mogelijkheid hun activiteit in onze nieuwsbrief-agenda te laten opnemen.

Je kunt informatie aanleveren met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

  • scholingsdagen/conferenties/congressen/symposia
  • inspiratiebijeenkomsten
  • netwerkbijeenkomsten
  • verzoek aan scholen om mee te denken over een specifieke vraag

De items moeten betrekking hebben op het basisonderwijs en/of klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs in Den Haag.

Mail je informatie naar communicatie@cultuurschakel.nl, onder vermelding van naam van je organisatie, titel van de activiteit, datum, locatie en url van de website waar meer informatie te vinden is. Vermeld in de onderwerpregel: Agenda nieuwsbrief Schooltijd.

Plaatsing is onder voorbehoud en afhankelijk van de beschikbare ruimte.