27 februari 202

Leerlingen mede-eigenaar van het kunstonderwijs

Cultuurschakel voert momenteel in samenwerking met Stichting Alexander de pilot ‘Tussen Kunst en Kids’ uit op 2 basisscholen in Den Haag, de Paschalis school en de Paul Krugerschool. Het doel is om leerlingen medeontwerper en – eigenaar  van het kunstonderwijs te maken.  Er wordt samen met leerlingen in verschillende workshops nagedacht over hun ideale versie van het kunstonderwijs voor hun school en de rol die de leerlingen daarin kunnen spelen.

Dit doen we omdat:

  • de invloed en betrokkenheid vergroot wordt zodat het onderwijs nog meer vanuit het perspectief van de leerling georganiseerd wordt en aansluit bij hun interesses en behoeften.
  • de ervaring en mening van leerlingen ertoe doen.
  • het bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen (zij leren hun mening geven, samenwerken, krijgen inzichten in de meningen en respect voor de mening van anderen).

Volwassenen en leerlingen trekken hierin samen op, zodat het door zowel leerlingen als de medewerkers van de school gedragen wordt. In een inspiratiesessie hebben leerlingen nagedacht over invloed en inspraak in het kunstonderwijs, alsook over ‘wat is kunst voor jou?’. Vervolgens gaan leerlingen samen met de interne cultuur coördinator van de school, met CultuurSchakel en met Stichting Alexander vrijelijk associëren in de droomfabriek. Niks is te gek, alle fantasieën en ideeën mogen aan bod komen. Hoe meer hoe beter.

In een volgende fase, de creatiefabriek, worden alle verzamelde ideeën bij elkaar gebracht en omgezet in een actielijst waar leerlingen samen met de medewerkers van de school mee aan de slag kunnen. Dit wordt onderverdeeld in: Wat kunnen we al gaan doen? Wat heeft nog wat meer tijd nodig? 

Op de Haagse Cultuuronderwijs Dag op 22 april 2020 presenteren de leerlingen wat ze hebben gedaan, bedacht en wat dat heeft opgeleverd.