14 december 2020

Ondersteuning Haagse culturele verenigingen in coronatijd

Dat corona en de geldende maatregelen grote gevolgen hebben voor kunst en cultuur in de vrije tijd, mag duidelijk zijn. Wij werken er hard aan om mee te denken over alternatieven en oplossingen voor de belemmeringen die aanbieders nu ervaren. Daarvoor hebben we, naast de individuele adviesgesprekken, ook online bijeenkomsten georganiseerd met verschillende groepen die veel aan elkaar blijken te hebben.

Begin oktober was er zo’n gesprek met beleidsmedewerkers van gemeente Den Haag en bestuursleden van culturele verenigingen. Dat zijn doorgaans vrijwilligers die hard werken om de vereniging te laten voortbestaan en de leden aangesloten te houden. 
Uit het gesprek kwamen een aantal gezamenlijke thema’s naar voren.

De financiële positie was daarbij een hele belangrijke; hogere kosten en weggevallen inkomsten hebben grote gevolgen. Daarom hebben we de Compensatieregeling corona vrijetijdskunst in het leven geroepen. Daarnaast hebben we besloten om bij de afrekening van de basissubsidie over 2020 geen korting toe te passen, ook niet als het budget wordt overvraagd.  
 
In de 1,5 meter-samenleving zijn veel repetitieruimtes niet groot genoeg meer. Verenigingen moeten op zoek naar een alternatieve en  ̶  niet onbelangrijk  ̶  betaalbare ruimte.
Daar helpen we graag bij. We verwijzen naar de locatiepagina op onze website en naar Ruimte voor je kunst.

Verder blijken veel verenigingen op zoek te zijn naar mogelijkheden voor online uitvoeringen en optredens. Om met elkaar een doel te hebben om naartoe te werken, maar ook als mogelijkheid om toch inkomsten te genereren. Dat blijkt echter een vak apart, dat veel clubs niet in huis hebben. CultuurSchakel neemt hierin graag de rol van kennispartner en bemiddelaar op zich. Zowel op het gebied van financiering als het delen van expertise op dit gebied kun je bij ons terecht voor advies.

Wil je meteen informatie over de ins en outs van streamen dan kun je ook contact opnemen met de mensen van de Streammachine. Joeri Gordijn en zijn team hebben als doel de online zichtbaarheid van de culturele sector in Den Haag te vergroten en vertellen je graag meer over de mogelijkheden. 

N.B. Vergeet niet om je toekomstige (online) uitvoeringen in de agenda van CultuurSchakel te vermelden via je eigen profiel. Helaas is de agenda niet bedoeld voor professionele uitvoeringen. Je kunt je activiteit trouwens ook plaatsen op www.weblijvenbezig.nl. Zo laten we zien dat we ook in Den Haag bezig blijven!