De balans opmaken

De ontwikkeling van cultuuronderwijs op Haagse basisscholen in de periode 2013- 2019

Afgelopen schooljaar namen de cultuurcoaches van het Expertisecentrum van CultuurSchakel wederom een cultuurscan af bij 158 scholen voor primair onderwijs in Den Haag.

Vergeleken met de uitkomsten van een vergelijkbare cultuurscan in de schooljaren 2013/14 en 2016/17 zien we een toename in het aantal gecertificeerde interne cultuurcoördinatoren (icc’ers), cultuurplannen en de inzet van vakleerkrachten. Bijna alle scholen maken nu gebruik van het programma cultuurbezoeken uit VONK en verreweg de meeste scholen zijn inmiddels bekend met Cultuuronderwijs op zijn Haags. Bovendien is in vergelijking met enkele jaren geleden het goed te zien dat scholen naast gemeentelijke subsidies, ook de Rijks gelden uit de prestatiebox gebruiken om cultuureducatie te realiseren. 

Samenvatting en conclusies van de eindrapportage

Volledige tekst van de eindrapportage

Rapportages per stadsdeel