Samen naar cultuur voor iedereen

Zo’n 6,4 miljoen Nederlanders doen actief aan cultuur. Ondanks dat staat cultuurparticipatie laag op de agenda van de beleidsmakers. Zo wordt de Nederlander vooral omschreven als toeschouwer/bezoeker en nauwelijks als maker.

Daar willen wij graag verandering in zien. Eind 2017 formuleerde CultuurSchakel samen met het amateurkunstveld 5 ambities waar zij zich de komende periode hard voor zal maken:

  1. Toegankelijkheid
  2. Duidelijke routes voor talent
  3. Diversiteit
  4. Ondersteuning van aanbieders
  5. Aandacht voor technologie

Om het belang van cultuurparticipatie verder kracht bij te zetten, hebben lokale en regionale partners, waaronder CultuurSchakel, de handen ineengeslagen. Op 8 mei stuurden de culturele partners de brief ‘Samen naar cultuur voor iedereen’ naar minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de voorzitters van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In deze brief vragen wij hen om stappen te ondernemen zodat cultuurdeelname voor alle Nederlanders mogelijk en toegankelijk is; niet alleen op school, maar ook in de vrije tijd. Daarnaast vragen we aandacht voor de onzekere arbeidsomstandigheden en lage tarieven in de buitenschoolse cultuureducatie, mede veroorzaakt door veranderende overheidssubsidies. Ook doen wij een oproep om tot een Amateurkunstakkoord of een Programma Cultuurparticipatie te komen en voor financiële ondersteuning voor de landelijke activiteiten, coördinatie en kennisdeling.

Wat kun jij doen?
Misschien ben jij wel een van die 6,4 miljoen Nederlanders die actief aan cultuur doet of dat zou willen doen. Of draag je cultuur gewoon een warm hart toe. Deel deze brief dan met jouw netwerk en draag de boodschap uit van ‘Samen naar cultuur voor iedereen’.

Bekijk en deel de brief aan minister van OCW en de voorzitters van IPO en VNG.
Bekijk de 5 ambities van CultuurSchakel