28 december 2020

Terugblik 2020

In dit bizarre coronajaar hebben wij zoveel mogelijk ondernomen om corona te verzachten en om cultuur in het onderwijs en in de vrije tijd dóór te kunnen laten gaan. Hieronder enkele activiteiten die we dit jaar daarvoor hebben ondernomen. Wat moeten we volgens jou in 2021 (weer) organiseren? Laat het ons weten!

Dit jaar hebben we ons best gedaan om jullie te voorzien van informatie rondom de maatregelen en (on)mogelijkheden rondom corona, kunst & cultuur. Jullie belangen en de gevolgen van corona hebben we onder de aandacht van de gemeente gebracht. Samen met jullie, zoals verenigingen, dansscholen en educatiemedewerkers, hebben we nagedacht en suggesties gegeven hoe we ervoor kunnen zorgen dat cultuuronderwijs en cultuur in de vrije tijd gecontinueerd kan worden.  Daaruit zijn mooie initiatieven gekomen zoals een extra subsidie voor zowel vrijetijdskunst als cultuuronderwijs, en locaties die coronaproof zijn. In 2021 gaan we daarmee verder!

Hieronder vind je een overzicht van wat wij zoal dit jaar nog meer hebben ondernomen. Laat ons vooral weten waar jullie nog hulp bij kunnen gebruiken! Neem daarvoor contact op met jouw adviseur Cultuurparticipatie of cultuurcoach.

 • Webinar: Tips voor jouw online culturele initiatief
  Van best practices, welke kanalen je kan inzetten, promotie tot hoe regel je de financiën voor je project? Op onze site kun je de webinar terugkijken.
 • Blog: Tips voor culturele instellingen
  Een aantal praktische tips voor verenigingen, podia en andere culturele instellingen was dit jaar zeer welkom. Want wat kan je nog wel doen als alles anders moet dan normaal? Lees hier de blog.
 • Online Meet & Greets: alle adviseurs Cultuurparticipatie hebben online spreekuren gehouden met veel individuele aandacht en advies.
 • Cultuur+Ondernemen
  Waar sta je als organisatie of zelfstandig werkend kunstenaar en waar wil je naar toe? Jouw vraag, wens of probleem over bijv. financiering of marktontwikkeling werd dit jaar geanalyseerd en samen werd bekeken wat de beste vervolgstap is. In 2021 komt hier een vervolg op! Lees meer over Cultuur+Ondernemen.
 • De jurybijeenkomsten van Geld voor je kunst! zijn online gedaan en we hebben veel leuke videopitches binnengekregen!
 • We hebben dit jaar al ons scholingsaanbod online aangeboden, zoals:
  • Leernetwerk Muziek voor leerkrachten en vakdocenten
  • Training prikkelarm programmeren voor musea
  • Bijeenkomst voor eerstejaars pabo-studenten
  • Bijeenkomst Janeke Wienk ‘als kunst je aanspreekt’ voor icc’ers en educatiemedewerkers
  • Leernetwerk Speciaal Onderwijs

Dit jaar was al zwaar genoeg. We zijn dan ook ruimhartig omgegaan met financiële steun.

 • Samen thuis in de kunst
  Veel Haagse culturele initiatiefnemers bedachten dit jaar online activiteiten. CultuurSchakel stimuleerde dit soort initiatieven met financiële steun, want juist in deze tijd van onzekerheid en social distancing is de behoefte aan kunstbeoefening groot. Lees meer
 • Presentatiesubsidies en wel op 2 manieren:
  • Initiatieven die zijn verplaatst/uitgesteld naar 2021, maar waar wel (extra) kosten voor zijn gemaakt in 2020, vergoeden we gedeeltelijk.
  • Doordat er minder kaartverkoop is geweest én er vaak wel extra kosten zijn gemaakt, vergoeden we ruimer.
 • Op de Basissubsidie hebben we  dit jaar niet gekort en dat gaan we komend jaar ook niet doen (ook niet als het budget overvraagd wordt).
 • We hebben de Compensatieregeling Corona Vrijetijdskunst (coronasubsidie) in het leven geroepen om de gevolgen van extra kosten die gemaakt werden door corona te compenseren. Bijvoorbeeld kosten om in grotere ruimten te kunnen repeteren of materialen aan te schaffen om toch coronaproof bij elkaar te kunnen komen. Lees meer
 • Subsidie voor extra maatregelen cultuurbezoeken
  We hebben voor cultuurbezoeken voor primair en voortgezet onderwijs een tijdelijke subsidie om meerkosten te vergoeden om deze bezoeken door te kunnen laten gaan. Lees meer

We hopen dat 2021 een rustiger jaar wordt, maar we staan hoe dan ook voor jullie klaar om je verder te helpen met kunst en cultuur in Den Haag!