Verslag Eindejaarsbijeenkomst Cultuurparticipatie: Haagse Stemmen

Op 22 november vond voor de vierde keer de Eindejaarsbijeenkomst Cultuurparticipatie van CultuurSchakel plaats.

Een jaar geleden formuleerde CultuurSchakel vijf ambities voor de Haagse amateurkunst. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst 'Haagse Stemmen' stond de praktijk van twee ambities centraal: toegankelijkheid van cultuur en de ondersteuning van cultuuraanbieders. De uitkomsten van de eindejaarsbijeenkomst zijn voor je samengevat. Daarin blikken we kort terug op de avond en zetten we de besproken adviezen en ambities nog eens op een rij.

Cultuur écht voor iedereen

De werkgroep Onderwijs- en CultuurComplex (OCC) stond onder leiding van Hans van der Maas (adviseur cultuurparticipatie bij CultuurSchakel). Ellen van der Sar, van OpMaat producties en zakelijk leider van Residentie Bach Ensembles, sprak namens de werkgroep over de aanbevelingen ten aanzien van de toegankelijkheid voor amateurkunstenaars in het nieuwe OCC-gebouw. Naast haar zat Sven Arne Tepl, artistiek directeur van het Residentie Orkest. Ahmet Gür vertelde hoe Muziekcentrum 1001 Nachten muzieklessen voor kinderen in heel Den Haag betaalbaar en toegankelijk probeert te maken.
Daarna sprak Michelle Schulkens van Platform BK over de Fair Practice Code: veel kunstenaars worden nog te vaak onderbetaald. Rajni Ghiraw van Dansacademie Natraj  gaf een toelichting over haar initiatief voor een dansmanifest en over ontmoetingen tussen culturen door dans.
Tot slot reageerde wethouder Robert van Asten instemmend op de ambities. Hij benadrukte daarnaast dat het belangrijk is dat initiatieven van de Hagenaars zelf komen.

Bekijk de foto's van de bijeenkomst