Lid beoordelingscommissie Presentatiesubsidie

CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag.

Een van de taken van CultuurSchakel is het uitvoeren van de Haagse subsidieregeling Presentatiesubsidie. Deze subsidievorm is bedoeld voor presentaties en projecten die de actieve cultuurparticipatie van Hagenaars bevorderen. Amateurkunstgezelschappen of professionele organisaties die passen binnen de doelstelling dienen een subsidieaanvraag in. De presentaties zijn bijzonder door inhoudelijke keuzes, methodische aanpak, samenvoeging van disciplines, het bereik van nieuwe doelgroepen of leveren een aantoonbare bijdrage aan de kwaliteit van de amateurkunsten(aars) in de stad. 

Voor de beoordelingscommissie van de presentatiesubsidies zoekt CultuurSchakel een 

Lid beoordelingscommissie Presentatiesubsidie, beoogd voorzitter

In het kort
De Beoordelingscommissie (5 leden) komt 3x per jaar bij elkaar en beoordeelt de (schriftelijke) aanvragen. De commissie brengt zwaarwegend advies uit aan de directie van CultuurSchakel over het toekennen van subsidie. De directie beslist of een aanvraag gehonoreerd wordt of niet. 

Profiel
De leden van de Beoordelingscommissie zijn elk afzonderlijk vaardig om zowel vanuit het ‘eigen’ vakgebied als vanuit de richtlijnen voor de Beoordelingscommissie te adviseren. De leden zijn gezamenlijk deskundig over de hele breedte van de amateurkunst.

Daarnaast hebben de commissieleden kennis van de ontwikkelingen op het gebied van amateurkunst in Den Haag en daarbuiten.

De kandidaat waar we naar op zoek zijn, heeft vooral kennis van (pop)muziek.

De kandidaat is bereid om op te treden als voorzitter van de vergaderingen. Ervaring met voorzitterschap is daarom een pré.

Honorering
Het betreft een onbezoldigde taak. Elk commissielid ontvangt € 210,- (inclusief BTW) vacatiegeld per vergadering.

Procedure en informatie
Draag je de Haagse amateurkunst een warm hart toe, en wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling ervan, dan nodigen we je uit te solliciteren. Dat kan vóór 14 september via deze link. Daar kun je je gegevens invullen en je CV en motivatiebrief uploaden.

Voor meer informatie kun je bellen met Els Hogendoorn, medewerker Subsidieloket: 06-46 94 16 47.

Voor in je agenda
Je kunt vast noteren dat kennismakingsgesprekken plaatsvinden op 19 september 2018. We streven ernaar de procedure 21 september 2018 af te ronden.