Lid beoordelingscommissie Presentatiesubsidie

CultuurSchakel brengt je verder in kunst en cultuur in Den Haag

Kunst geeft betekenis aan ieders leven; verwondert, verbindt, houdt ons een spiegel voor en leert ons onszelf en anderen beter begrijpen. Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor onze stad. Wij willen dat iedereen in Den Haag kan meemaken hoe het is om zélf kunst te beoefenen en je door kunst van anderen te laten verrijken. Daarom werken we aan een goed en levendig Haags kunstklimaat binnen cultuuronderwijs en in de vrije tijd.

Eén van de taken van CultuurSchakel is het uitvoeren van de Subsidieregeling Haagse Amateurkunst. Onderdeel van deze regeling is Presentatiesubsidie. Deze subsidievorm is bedoeld voor presentaties en projecten die kunst en cultuur in de vrije tijd van Hagenaars bevorderen. Vrijetijdskunstgezelschappen of professionele organisaties die passen binnen de doelstelling kunnen een subsidieaanvraag indienen. De presentaties zijn bijzonder door inhoudelijke keuzes, methodische aanpak, samenvoeging van disciplines, het bereik van nieuwe doelgroepen of leveren een aantoonbare bijdrage aan de kwaliteit van de vrijetijdskunsten(aars) in de stad.

Voor de beoordelingscommissie van de Presentatiesubsidies zoekt CultuurSchakel een kandidaat voor de vacature

Lid beoordelingscommissie Presentatiesubsidie

 

In het kort
De beoordelingscommissie (vijf leden) komt vier keer per jaar bij elkaar en beoordeelt de (schriftelijke) aanvragen. De commissie brengt zwaarwegend advies uit aan de directie van CultuurSchakel over het toekennen van subsidie. De directie beslist of een aanvraag gehonoreerd wordt of niet.

Profiel
De leden van de beoordelingscommissie zijn elk afzonderlijk vaardig om zowel vanuit het ‘eigen’ vakgebied als vanuit de richtlijnen voor de beoordelingscommissie te adviseren. De leden zijn gezamenlijk deskundig over de hele breedte van de vrijetijdskunst. Daarnaast hebben de commissieleden kennis van de ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdskunst in Den Haag en daarbuiten. De kandidaat naar wie we op zoek zijn heeft expertise op het gebied van beoordelen van subsidieaanvragen en heeft bij voorkeur kennis van community theater, poëzie en/of interdisciplinaire kunstvormen.

Honorering
Het betreft een onbezoldigde taak. Elk commissielid ontvangt € 210,- (inclusief BTW) vacatiegeld per vergadering.

Procedure en informatie
Draag jij de Haagse vrijetijdskunst een warm hart toe en wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling ervan? Dan nodigen we je graag uit te solliciteren. Dat kan door vóór 21 januari 2022 hier je gegevens in te vullen en je cv en motivatiebrief te uploaden.

Voor meer informatie kun je bellen met Els Hogendoorn, medewerker Subsidieloket: 06-46 94 16 47

Voor in je agenda
Je kunt vast noteren dat de kennismakingsgesprekken plaatsvinden op woensdagmiddag 3 februari 2022. We streven ernaar de procedure eind december 2021 af te ronden.