Bijeenkomst educatief medewerkers musea

Op 11 januari organiseerde CultuurSchakel een succesvolle bijeenkomst voor educatief medewerkers van musea. Zij werden tijdens een werklunch geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) en de leerlijnen Beeldende kunst, Cultureel erfgoed, Mediacultuur, Literatuur en Interdisciplinair. Belangrijkste doel van de lunch was om activiteiten goed te koppelen aan de disciplines in Vonk.
Na een welkom door projectleider COH Melanie Tangkau en een toelichting over scholen door cultuurcoach Herma Roos gaven Casper van Kalleveen en Yke van der Knaap een presentatie over respectievelijk Beeldende kunst en Interdisciplinair aan de hand van voorbeelden uit de Haagse praktijk.
Vervolgens kon iedereen in gesprek met cultuurcoaches om het aanbod voor VONK 18/19 zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de projecten. Tevens was er voldoende gelegenheid om met collega’s uit te wisselen wie bij welke leerlijn en project aanbod heeft of wil gaan ontwikkelen. En werden er eerste stappen gezet voor mogelijke samenwerking bij het ontwikkelen van aanbod gericht op COH.

De werklunch was een groot succes. Het was een actieve en energie gevende sessie waar iedereen vol enthousiasme uitwisselde over zijn of haar aanbod. Er is duidelijk behoefte vaker bij elkaar te komen om ervaringen te delen en eventuele samenwerkingsverbanden te bespreken. Wellicht wordt dit in de toekomst herhaald voor cultuuraanbieders van andere disciplines.

Haagse cultuuraanbieders waren vertegenwoordigd door Escher in Het Paleis; Filmhuis Den Haag; Gemeentemuseum Den Haag; Haags Historisch museum; Kinderboekenmuseum; museum het Mauritshuis; Museon; Museum Bredius; Museum de Gevangenpoort; Nationaal Archief; Omniversum; Panorama Mesdag en Stroom Den Haag.

Vanuit CultuurSchakel waren de volgende cultuurcoaches aanwezig: Caroline Gresnigt, Casper van Kalleveen, Eveline van Stuijvenberg, Herma Roos, Ingeborg Dennesen, Irene Bakker en Yke van der Knaap.