Impuls muziekonderwijs

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren, werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuuronderwijs met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar inzetten voor structureel muziekonderwijs op school.

CultuurSchakel adviseert bij de aanvraag, omdat zij Cultuuronderwijs met Kwaliteit hoog in het vaandel voert.

Vanaf 1 oktober 2017 konden basisscholen wederom een fondsaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de Impuls Muziekonderwijs. Dit is het derde jaar, dat de Impuls aangevraagd kan worden. De einddatum voor de inschrijving is 1 april 2018.

Het FCP kent in de eerste twee rondes aan liefst 26 Haagse scholen voor totaal €480.000 toe. De scholen leggen dit bedrag er nog eens bij, dus € 960.000 voor drie jaar muziekonderwijs.

De uitslag van de derde ronde volgt later dit jaar.

De expertise van CultuurSchakel: “verbinden” (scholen met culturele aanbieders) en het “borgen” van cultuuronderwijs wordt door scholen zeer gewaardeerd.

Lees ook: € 5 miljoen extra voor Impuls muziekonderwijs 

Nieuwe subsidieregelingen cultuureducatie geopend
Op 5 maart gaan de subsidieregelingen Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs en Mediakunst- en erfgoededucatie open. Zo blijven we groeien in de uitvoering en ontwikkeling van cultuureducatie binnen zowel het voortgezet- als primair onderwijs.