Laak | Hoe kom je aan geld voor cultuur?

Op maandag 13 november organiseren we een netwerkbijeenkomst voor basisscholen en culturele aanbieders met als thema: Hoe kom je aan geld voor cultuur? Tijdens de bijeenkomst kunnen aanbieders en scholen elkaar ontmoeten en bekijken of ze wellicht samen projecten kunnen opzetten waarvoor fondsen kunnen worden aangeschreven.

De bijeenkomst staat in het teken van fondsenwerving voor cultuur-educatieve projecten in Den Haag maar er is ook ruimte om wensen te delen op het gebied van cultuuronderwijs.

Eric Schulp (CultuurSchakel) en Murat Aslancik (Fonds 1818) informeren je over alle aspecten van subsidie- en fondsenwerving.

De bijeenkomst vindt plaats in het Laaktheater, 16.00-18.00 uur. Ook scholen en culturele aanbieders uit andere stadsdelen zijn welkom in Laak!

Neem voor meer informatie contact op met Yke van der Knaap.