Meer muziek in de klas

Twee scholen uit Den Haag hebben meegedaan aan de wedstrijd Meer muziek in de klas.

Uit die audities mogen nu de Koos Meindertsschool en OBS De Zonnebloem door naar de volgende ronde. Cultuurschakel is voor Den Haag de tussenpersoon van Meer Muziek in de Klas.