Scheveningen | 21ste eeuwse vaardigheden en cultuuronderwijs

Welke bijdrage kan cultuuronderwijs leveren aan het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden?

Op 26 oktober organiseerde CultuurSchakel een netwerkbijeenkomst cultuuronderwijs in het stadsdeel Scheveningen. Er waren zo’n 20 bezoekers, een mooie mix van icc’ers, vakkrachten, een directeur, educatie medewerkers van culturele aanbieders en een theatermaker. De bijeenkomst vond plaats in de sfeervolle zaal van Muzee; directeur Paul de Kievit hield een kort welkomstwoord.

Peter Vendevielle deelde zijn visie op de plek van kunst binnen het onderwijs en de relatie met de 21st century skills. Hij liet zien hoe dit binnen de Willem de Zwijgerschool wordt vormgegeven. ‘Kunst en cultuuronderwijs zal onze leerlingen helpen buiten gebaande paden te treden’.
Dit wordt gedaan door zowel de creatieve inbreng van de leerkrachten op school als door gebruik te maken van de professionals van culturele instellingen.

Joep van Overtoom vertelde aan de hand van de samenwerking tussen Pablo Picasso en Julio González dat in het proces van kunst maken de zgn. 21st century skills vanzelf aan bod komen. Hij hield een pleidooi voor de verwondering die het zien van kunst teweeg kan brengen.

‘Als je kinderen na die verwondering ruimte geeft om het werkproces op eigenzinnige wijze in te vullen, zullen de 21ste eeuwse vaardigheden daar als vanzelf een plek in krijgen’.

Na de twee boeiende presentaties was er genoeg stof voor een goed gesprek onder alle aanwezigen. Met een geweldig verzorgd aanbod van hapjes en drankjes door Muzee werd aan drie verschillende tafels in een ontspannen setting het gesprek gevoerd aan de hand van de vraag ‘wat doe je als leerkracht of culturele aanbieder om (één van) deze vaardigheden aan te spreken?’.

Eén van de uitkomsten: Neem opvallende ideeën en anders denken van leerlingen serieus. 

Enkele reacties:

‘De interactie tussen mensen uit het onderwijs en de culturele instellingen is zeer waardevol’

‘Inspirerende locatie en onderwerpen’

‘Gevarieerd publiek, inspirerende locatie’