Bircan Bozbey

Naam: mevrouw B. Bozbey
Functie: lid
Benoemd: juli 2019
Treedt af: voorjaar 2023
Geboortedatum: 3 januari 1973
Functie dagelijks leven: adviseur Hoger Onderwijs en Sociaal Domein

Relevante nevenfuncties

  • vicevoorzitter Stichting Yasmin
  • lid bij De Haagse Visitatiecommissie Emancipatie