Anke van Kampen

Naam: mevrouw A. van Kampen
Functie: lid
Benoemd: mei 2013
Treedt af: eind 2019
Geboortedatum: 26 november 1947
Functie dagelijks leven: Bestuurder en toezichthouder

Relevante nevenfuncties

  • toezichthouder bij Stichting Dans- en Muziekcentrum
  • bestuurslid van Het begint met Taal
  • bestuurslid van Oefenen.nl
  • bestuurslid bij Internationale School voor Wijsbegeert (ISVW)
  • voorzitter van Diab-TV