Marthe de Vet

Naam: mevrouw M. de Vet
Functie: lid
Benoemd: 1 juni 2016
Treedt af: voorjaar 2020
Geboortedatum: 6 oktober 1974
Functie dagelijks leven: Hoofd Educatie & Interpretatie St. Van Gogh Museum

Relevante nevenfuncties

  • bestuur Museumpleinbus
  • adviseur Fonds voor Cultuurparticipatie