Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur

Cultuur is de zuurstof van de samenleving, zonder kunst en erfgoed verstikt zij.
De eerste zin uit het advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ van de Raad voor Cultuur over het landelijke cultuurbeleid 2021-2024, dat minister Van Engelshoven op 11 april in ontvangst nam.

Het advies geeft belangrijke input voor de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid dat de minister in juni presenteert. In het advies heeft de Raad volop aandacht voor het belang van cultuur op school en in de vrije tijd. Dit ziet de Raad als belangrijke voorwaarde voor een inclusief cultuurbeleid waarbij cultuur voor iedereen toegankelijk is.

Lees de volledige tekst van het advies van de Raad voor Cultuur.