Cultuurscans | Rapportage per stadsdeel

De resultaten van de rapportages van de scholen hebben we per stadsdeel vergeleken met die van de hele stad. Download en bekijk de rapportages over de ontwikkeling van het cultuuronderwijs in de scholen per stadsdeel.